UAB „Vilniaus maistas” e. komercijos modelio diegimas

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

Tai bus pasiekta per E-parduotuvės sukūrimą. E-parduotuvė leis pardavimo veiskmus atlikti be žmogaus įsikišimo. Įgyvendinus projektą, tikimasi pasiekti šiuos rezultus: Sukurta E-parduotuvė, kuri yra susieta su svarbiausiomis sistemomis, E-parduotuvė automatizuoja pardavimų procesą.

Projektas įgyvendinamas pagal priemonę 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19.

Projekto biudžetas - 57.100,00 Eur, finansavimo suma - 42.825,00 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pradžia – 2022 m. kovo mėn.,

Projekto pabaiga – 2023 m. kovo mėn.

Ffsf
Uab „vilniaus Maistas” E. Komercijos Modelio Diegimas(1)
Dizainas LT

UAB „Vilniaus maistas” e. komercijos modelio diegimas 13.1.1-LVPA-K-860-01-1171

Projekto tikslas – informacinių technologijų verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu diegimas, siekiant padidinti pajamų augimą.

Tai bus pasiekta per E-parduotuvės sukūrimą. E-parduotuvė leis pardavimo veiskmus atlikti be žmogaus įsikišimo. Įgyvendinus projektą, tikimasi pasiekti šiuos rezultus: Sukurta E-parduotuvė, kuri yra susieta su svarbiausiomis sistemomis, E-parduotuvė automatizuoja pardavimų procesą.

Finansuojama:

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė

Projekto vykdytojas:
UAB "Vilniaus maistas"

UAB „Vilniaus maistas“ gaminių dizaino sprendimų sukūrimas

UAB „Vilniaus maistas“ įgyvendina projektą, kurio tikslas yra padidinti gaminių patrauklumą, paklausą ir įmonės produktyvumą.

Jo metu bus sukurti originalūs gaminių dizaino sprendimai: ekologiškų pluoštinių kanapių
produktų pakuotės (atnaujinimas), funkcinės paskirties produktų ir maisto papildų pakuotės dizainai.

Projektas finansuojamas UAB „Vilniaus maistas“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „DIZAINAS LT“

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

Projekto vykdytojas:
UAB "Vilniaus maistas"