Projektas Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0101 „UAB „Vilniaus maistas“ gaminių dizaino sprendimų sukūrimas“

UAB „Vilniaus maistas“ įgyvendina projektą, kurio tikslas yra padidinti gaminių patrauklumą, paklausą ir įmonės produktyvumą. Jo metu bus sukurti originalūs gaminių dizaino sprendimai: ekologiškų pluoštinių kanapių produktų pakuotės (atnaujinimas), funkcinės paskirties produktų ir maisto papildų pakuotės dizainai.

Projektas finansuojamas UAB „Vilniaus maistas“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „DIZAINAS LT“

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2020-08-21

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2021-05-23